GDPR

Protecția datelor

Termeni și condiții de utilizare a datelor cu caracter personal.

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor

www.nilep.ro nu prelucrează date cu caracter personal în scop legal, în scop de informare sau de marketing direct. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este constituit doar din contractul de prestări servicii cu scop de informare.

Privitor la scopul de informare, te asigurăm că selectam datele cu caracter personal precum: nume, prenume, adresa, adresa mail, număr telefon pentru a crea profiluri de client în care ai acces deplin și îți poți publica/salva proprietăți, trimite/primi mesaje etc.. Pentru a determina perioada prelucrării datelor cu caracter personal, luam în calcul perioada contractuală până la expirarea obligațiilor legale, termenele de arhivare – pentru clienții persoane juridice, iar pentru persoane fizice – un termen de 30 zile de la primirea unei cereri specifice, semnată și datată, transmisă prin email.

Drepturile tale.

Dreptul de acces – ai dreptul sa obții de la noi o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă este cazul, și acces la modalitatea în care acestea sunt prelucrate;

Dreptul la opoziție – când prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – ai dreptul la corectarea datelor cu caracter personal inexacte;

Dreptul de a fi uitat (ștergerea datelor) – ai dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal pentru următoarele motive: nu mai sunt necesare în îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate/prelucrate; îți retragi consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării; datele au fost prelucrate ilegal, etc..

Ce date colectăm?

Date de contact: adresa de email, numere telefon în cazul folosirii formularului de contact al website-ului etc.

Date tehnice: date de logare, IP, tip și versiune browser, setare fus orar și locație, sistem operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile;

Date utilizare: cum să folosiți paginile noastre web, serviciile etc;

Date marketing și comunicare.

NU colectam și NU prelucram nicio dată sensibilă despre tine: rasă sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viață și orientare sexuală, sănătate, date genetice, infracțiuni penale, etc..

Utilizând site-urile noastre vă putem colecta automat date tehnice și acțiuni de navigare prin utilizarea de fișiere cookie și tehnologii similare.

Este posibil ca datele tale sa ajungă și către terțe părți numai în următoarele situații:

  • Dacă vom externaliza unei firme de servicii IT și administrare sistem;
  • Către Administrația Fiscală, organe de reglementare și alte autorități din România care solicită raportarea activităților de procesare.

Datele tale cu caracter personal sunt securizate, iar accesul la acestea este limitat angajaților și terțelor părți, care se supun obligației de confidențialitate.

Pentru orice alte informații legate de prelucrarea datelor cu caracte personal, scrie-ne pe email: office@nilep.ro