Termeni și condiții

Conținutul website-ului www.nilep.ro (denumit în continuare site) este proprietatea exclusivă a entității NILEP LAB S.R.L. (în continuare, denumită generic Titularul).

Titularul deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsă de stipulație contrară. Drepturile Titularilor sunt protejate de legislația română în vigoare.

Site-ul este portal web de prezentare a serviciilor oferite, conținând și o secțiune de informații medicale realizate de personal cu studii medicale.

Prin completarea formularelor puse la dispoziție vizitatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitări și informații suplimentare cu privire la serviciile oferite de Titular, pot formula sugestii sau reclamații.

Accesul utilizatorilor la serviciul Newsletter sau unele facilități din cadrul site-ului necesită înregistrarea utilizatorului cu o adresa de e-mail și, în unele cazuri, o parolă. Vă recomandăm să protejați și să nu dezvăluiți nimănui această parolă. Titularul nu va cere niciodată parola conturilor dumneavoastră prin mesaje, prin poștă electronică sau telefon.

Titularul nu este și nu va fi legal responsabil în niciun caz și pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în site. Pentru a afla informații detaliate și complete despre serviciile puse la dispoziție de Titular, puteți să vă adresați reprezentanților acestuia fie telefonic, fie în scris, utilizând datele de contact puse la dispoziție de către Titular, la secțiunile de contact dedicate.

Totodată, Titularul nu este responsabil sub nicio măsură de conținutul furnizat de terțe persoane, de conținutul secțiunilor publicitare, al mesajelor publicitare sau al conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului.

Niciunul dintre materialele care alcătuiesc conținutul acestor site-uri nu constituie o ofertă fermă de a contracta și cu atât mai mult ele nu se constituie că o oferta de vânzare-cumpărare a vreunui serviciu medical sau de asigurare.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Titularului.

Titularul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment, porțiuni ale conținutului site-ului. Totodată, Titularul își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut din site.

Utilizatorii pot folosi conținutul site-urilor doar pentru uzul personal și niciuna dintre acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii acordului prealabil scris al Titularului:

  1. Îndepărtarea sau alterarea conținutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conținutului;
  2. Modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea ori distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, total sau parțial, din site;
  3. Reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

Orice acțiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul să facă uz de dreptul de a se adresa instanțelor de judecată legal competențe pentru sancționarea unei asemenea fapte.

Anumite părți ale conținutului publicat pe site-uri pot să fie furnizate de terțe persoane cu care site-urile au relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului site-urilor pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Site-urile nu sunt responsabile în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, site-urile nu sunt responsabile de conținutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul sau.

Sugestii și reclamații

Reclamațiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului Titularului sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispoziție pe pagina feedback sau trimise către adresa office@nilep.ro

O reclamație depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume și nume) precum și o descriere a problemei ce face obiectul reclamației. Totodată, reclamația va trebui să cuprindă cel puțin două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon, număr de fax și adresa de e-mail.

După primirea reclamației Titularul va lua imediat măsurile necesare pentru soluționarea problemei sesizate și, se angajează că, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii acesteia, să trimită un răspuns scris prin una dintre modalitățile de comunicare furnizate de conform prevederilor de mai sus.

Cookies

Site-ul www.nilep.ro folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permițând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afișează site-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorare numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutul site-ului etc.

Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicați ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator, etc.

Citește mai multe despre cookies aici: https://www.nilep.ro/cookies